Green Care

Green Care on aktivoiva toimintamalli, joka hyödyntää luontoa, maaseutua ja puutarhaa toimintaympäristönä asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja hyödyntää myös kaupunki- tai laitosympäristössä.

Green Care -toiminta on matalan kynnyksen toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen tapa osallistua vaihtelevien ja mielenkiintoisten tehtävien parissa. Eläimiä tai kasvia hoitaessa välittäminen ja vastuun ottaminen korostuvat, mutta samalla se lisää myös fyysistä toimintakykyä mielekkäällä tavalla. Luontoa ja maaseutua hyödyntäen tuetaan ihmisten voimaantumista ja virkistymistä monin eri tavoin.

Green Care tarjoaa ammatillista ja vastuulista toimintaa mm. sosiaali-, kuntoutus-, kasvatus- sekä terveyspalveluissa. Toiminalle asetetaan päämäärä yksilöllisesti kuntoutuksen tukemiseksi, hyvinvoinnin parantamiseksi sekä omien voimavarojen vahvistamiseksi. Toiminta mahdollistaa myös toimintakyvyltään heikentyneiden oikeuden luontoon, liikuntaan sekä yhteisölliseen kokemiseen.

Green Care –toiminnassa arvostetaan mm. luonnon ja elämän kunnioitusta, terveyttä ja henkistä hyvinvointia sekä oikeudenmukaisuutta.