Toiminta

Toimissamme kunnioitamme elämää ja luontoa. Pyrkimyksenä on terveys ja hyvinvointi, mielihyvän jakaminen. Olemme huomioineet toimintaympäristössämme myös turvallisuuden ja vastuullisuuden. Sain todistuksen Green Care toimija -opintojen suorittamisesta joulukuussa 2013.

Voimme järjestää ohjelmaa ja puuhaa yksilöllisesti tai pienille ryhmille. Myös terapeutit tai ohjaajat asiakkaineen ovat tervetulleita luoksemme. Tarvittaessa tuomme toimintaamme luoksenne vaikkapa laitoksiin. Haluamme kehittää yhdessä asiakkaan kanssa sopivia toimintamalleja. Kerro tavoitteistasi ja toiveistasi ja kysele lisätietoja.

Lumotarha voi olla ratkaisu

 • kiireen kesyttäjälle
 • elämyksen hakijalle
 • positiivisia kokemuksia etsivälle
 • hyvinvoinnin edistämiseen
 • toimintakyvyn tukemiseen
 • maaseudun tunnelman aistimiseen
 • terapian tueksi
 • virkistyksen viriämiseen
 • luontoa rakastavalle
 • mielenkiintoiseen puuhasteluun
 • tukea, ymmärrystä, aitoutta arvostavalle
 • perinteisiä ja maanläheisiä arvoja kunnioittavalle
 • itsetunnon kasvuun
 • ilon löytymiseen
 • eläinystävää kaipaavalle
 • alpakoista kiinnostuneelle
 • värittämään tavallisen harmaata arkea
 • vauvasta vaariin; koko perheelle
 • leppoisaan, lystikkääseen, lupsakkaaseen ajanviettoon
 • omaan tahtiin, omana itsenä olemiseen

Eläinavusteinen toiminta

Eläimet vaikuttavat sekä fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen terveyteen. Eläimen kanssa toimiessa ei välttämättä tarvita sanoja, kehonkieli riittää. Kommunikointi kehonkielellä voi olla puhetta aidompaa ja todellisempaa. Eläimet lukevat ihmistä ja heijastavat tunteita olemuksellaan. Eläimen läsnäolo on myös aina aitoa.

Eläinten avulla voidaan vaikuttaa itsetuntoon, empatiakykyyn ja omien rajojen löytymiseen sekä rajojen laajentamiseen. Eläimiltä saadaan emotionaalista tukea ja jo ainoastaan eläimen läsnäolo voi auttaa voittamaan pelkoja tai rentoutumaan. Eläinavusteista toimintaa käytetään apuna mm. kasvatustyössä, kuntoutuksessa, terveyttä tukevassa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa, tunteiden hallinnassa, ylivilkkauden kontrolloimisessa, masennuksen kuntoutuksessa ym.

Kokemus hyväksytyksi tulemisesta sekä joukkoon kuulumisesta voi toteutua eläinten parissa. Eläimet toimivat kaikkien kanssa tasavertaisesti. Eläinten avustuksella voidaan lisätä mm. toiminnallisuutta, voimavaroja ja rikastuttaa aistimaailmaa. Eläin tuo iloa ja piristystä.

Eläinavusteinen toiminta voi käytännössä olla eläimen hoitamista, retkeilyä eläimen kanssa, tarkkailua, piirtämistä, valokuvaamista tai muuta vastaavaa.

"Sosiaalipedagoginen hevostoiminta / sosiaalipedagoginen eläintoiminta (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus, Itä-Suomen yliopisto, 2017)

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ydin on tukea sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Toiminta perustuu sosiaalipedagogiikan teoriaan; yhteisöllisyyteen, elämyksellisyyteen, toiminnallisuuteen ja dialogisuuteen. Itse kokemalla ja tekemällä oivalletaan ja ymmärretään asioiden merkityksiä ja yhteyksiä. Lähtökohtana toiminnassa on ihmisen ja hevosen (eläimen) vuorovaikutus sekä toimiminen yhteisössä. Talliympäristö on täynnä mahdollisuuksia tekemiseen, joka sisältää mielekästä toimintaa, onnistumisia ja yhteisöllisyyttä.

Toiminta suunnitellaan yksilökohtaisesti ja tavoitteet asetetaan ja niihin sitoudutaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi hevosen (eläimen) käsittelytaidot, yksilölliseen kasvuun liittyvät tavoitteet (motoriset taidot, fyysinen kunto, tunteiden tunnistaminen ja säätely, arjenhallinta, itsetunto), sosiaalinen kasvu (ryhmäytyminen, sosiaaliset taidot, luottamus) tai voimaantumisen ja elämänhallinan tukeminen (aktiivinen toimijuus, yhteiskuntaan kiinnittyminen, elämässä eteenpäin pääsy).

Luonto ja eläimet houkuttavat ihmisen ulos, fyysisiin ponnistuksiin, toimimaan erilaisissa yhteisöissä, joissa jokaiselle löytyy oman tasoista ja merkityksellistä tekemistä.

Luonto-, maaseutu- ja puutarha-avusteinen toiminta

Luonnolla on tutkitusti rauhoittava vaikutus. Aistielämykset, myönteinen mieliala, liikunta sekä voimaantuminen ovat esimerkkejä luonnon positiivisesta vaikutuksesta. Nykyihmisen luonnosta vieraantumisen, kiireisen elämänrytmin sekä suorittamisen vastapainoksi luonto, maaseutu sekä puutarha tarjoavat hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Luonto vaikuttaa; sinun ei tarvitse osata mitään.

Lumotarhassa voimme järjestää toimintaa metsässä, pellolla, rannalla sekä puutarhassa. Voimme käyttää luonnonmateriaaleja askarteluissa, voimme luoda jotakin uutta lumesta tai jäästä, voimme työskennellä kasvimaalla tai maatalontöissä. Voit myös nauttia kiireettömyydestä ja antaa aikaa itsellesi ja ajatuksillesi.

Palaute eräästä kesätapahtumasta, jossa Cami oli mukana:

”Suvijuhlat olivat olleet oikein mukavat. Tunnelma oli ollut miellyttävä ja rento. Koko loppuviikon on ollut osastolla puhetta alpakasta, mikä oli koettu erittäin hauskana, piristävänä ja hellyttävänä. Tarjoilu oli ollut onnistunut ja ympäristö oli mieltä virkistänyt. Kilpailut oli koettu mukavana, palkintojakin oli tullut molempiin yksiköihin. 100%:sesti kannatetaan tästä jokakesäistä perinnettä.”

Kiitos järjestäjille!